VÅR PROCESS

01.

 

Områdes

Inspektion

 

Vi gör plats besök och kontrollerar markförhållanden sedan utförs grovprojektering.

 

02.

 

Planering

och Prissättning

 

Efter grovprojektering kontrollerar vi materialbehovet och gör resursplanering. Till sist görs en prissättning.

 

03.

 

Förberdelse

och Tillståndsfas

 

Nu söker vi alla tillstånd (TRV, kommun, markavtal, mm) upprättar bygghandling. Bokar uppresurerna och material.

 

04.

 

Byggnation

av Projektet

 

Utförande av schaktsträckor och stambyggnation, avisering och kundinstallation utförs. Slutdokumentations sammanställs.

 

VÅR SERVICE

Varför Crazy Communications?

 

 • Vi har kunskapen att utföra projekt från början till slut.
 • Vi har kapaciteten och flexibilteten att ta både stora och små projekt.
 • Vi är rikstäckande.
 • Vi utför uppdragen i rätt tid till rätt kvalite'.
 • Vi har egna schaktteam med maskiner.
 • Vi har erfarna fibertekniker.
 • Vi jobbar självständigt, inga underentreprenörer.
 • Vi är måna om att vidarutbilda våra tekniker inom sitt område för hålla rätt kompetens, så vi kan möta våra kunders behov.

 

 

    Vad kan Crazy Communications ?

 • Projektering.
 • Projektledning
 • Logistik & materialhantering.
 • CAD, bygghandling & slutdokumenatation.
 • Schakt i de flesta underlag.
 • Plattsättning.
 • Inmättning av schakt.
 • Sondning.
 • Subning & blåsning av dukt & fiber.
 • Bokning av kunder
 • Fibersvetsning.
 • Installation och driftsättning.
 • Inmättning OTDR, dB-mätning mm.
 • Clean up projekt.

KONTAKT

 

Arrendevägen 50

163 44 Spånga

Sweden

 

T.  0046 (0) 76 133 40 81

E.  office@crazycommunications.se

W. www.crazycommunications.se

SCHAKT PROJEKTERING

 

Crazy Communications utför projekteringar i både landsbygd och stadsmiljö. Vi tar hänsyn till befintlig infrastruktur och metodval. Att ha utförandekompetens i projekteringen är av stor vikt liksom att på ett tidigt stadium planera metod och resursval.

 

LEDNINGSARBETEN


Företaget arbetar med allt från bredband till högspänning, och har resurser för totalentreprenader. Vi kan leverera allt från projektering till inmätning. Det betyder att våra jobb är avslutade så ska det vara komplett färdigt. Ett enklare och bekvämare sätt för dig som kund.

Våra arbetsmetoder varierar och anpassas tioll det aktuella uppdraget.

Det kan vara skopgrävning (inkl Narrow trenching), kedjegrävning, linjearbeten, plöjning, microtrenching, inmätning och styrd borrning mm. Vi anpassar oss till rådande förhållanden och beställaren kan känna sig trygg med att den mest fördelaktiga resurs används på rätt plats.


 • Plöjning
 • Handschakt
 • Schaktning
 • Fräsning
 • Trenching
 • Jordraket
 • Tomtschakt
 • GPS inmätning av schakt
 • Sondning av befintliga kablar
 • Återställning av mark

BEHÖVER NI HJÄLP MED FIBER UPPDRAG?