VAD SÄGER VÅRA KUNDER OM OSS

"Med varma rekommendationer!"

 

Sedan 2017 har Transtema jobbat med Crazy Communicatioins. Crazy Communications urför schakt, fibersvetsning, fiberblåsning och kundinstallation. Jag kan med varm hand rekomendera Crazy Communications som utförare.

 

Carl Asp / CEO

Transtema

"Till våran belåtenhet & i tid"

 

Netel har anlitat Crazy Communications till Telenors fiberprojekt i Haparanda. Telenors uppfattning är att Crazy Communication har utfört samtliga fiberarbeten i projektet till belåtenhet och levererat i enlighet med överenskommen tidplan

 

Roger Svensson / Byggledare

Telenor 

 

ÜBER CRAZY COMMUNICATIONS

 

Wir übernehmen die gesamte Process und Planung für komplette FFTX-Projekte.

 

Design, Projektion, Grabung, Aushub, Subduzieren, Glasfaserkabelblasen und vollständige Installation für alle mögliche bedürftnisse.

 

Wir verwenden die Top-Geräte der Branche wie AFL, Fujikura und Plumett.

 

Copyright © Crazy Communintaions

KONTAKT

 

Arrendevägen 50

163 44 Spånga

Sweden

 

T.  0046 (0) 76 133 40 81

E.  office@crazycommunications.se

W. www.crazycommunications.se

CONTACT THE MANAGEMENT

 

Am Nienhaushof 29

47139 Duisburg, Beeckerwerth

Deutschland

 

T.  0049 (0) 203 479 80 884

E.  info@crazycommunications.de

W. www.crazycommunications.de

TIDIGARE UTFÖRDA PROJEKT

ÄLMSTA

 

Crazy tackar för förtroendet att bygga FTTH i Älmsta på uppdrag av IP-Only. Crazy utför all schakt och fibermoment.

KAGGEBO

 

Crazy tackar för förtroendet att bygga FTTH i Kaggebo på uppdrag av Netel för Skanova. Crazy utför all schakt och fibermoment.

KIEL I TYSKLAND

 

Crazy tackar för förtroendet att bygga FTTC i Kiel på uppdrag av Netel för Deutsche telekom. Crazy utför all schakt och fibermoment.

VÄLLINGBY RÅCKSTA & RÅCKSTA 2

 

Crazy får förtroendet att bygga 200 FTTH anslutningar i Vällingby/ Råcksta på uppdrag av Transtema åt Telenor. Vi tackar för uppdraget.

GRANBY

 

Crazy får förtroendet att bygga 60 FTTH anslutningar i Granby på uppdrag av Transtema åt Telenor. Vi tackar för uppdraget.

JÄRFÄLLA, VIKSJÖ

 

Crazy tackar för yttligare ett fiber projekt uppdrag från Transtema.

GRANEBERGA KNIVSTA

 

Crazy tackar för förtoendet att utföra felsökning på befitligt fiber-projekt åt Transtema.

EKOLSUND

 

Crazy får förtroendet att avsluta fiberprojekt Ekolsund på uppdrag av Transtema.

MARIELUND, HAPRANDA

 

Crazy tackar för förtroendet att utföra detta clen-up uppdrag åt Netel / Telenor.

HAPRANDA ETAPP 2

 

Crazy tackar för förtroendet att bygga 300 FTTH anslutningar åt Netel / Telenor. Crazy utför all schakt och fibermoment.

DUISBURG I TYSKLAND

 

Crazy startar ett sammarbete med Netel för att utföra uppdrag tillsammans i Tyskland. Vi tackar för förtroendet. Crazy bygger FTTC-projekt.

SKOGÅS

 

Crazy får förtroendet att bygga FTTH projket i Skogås åt Transtema. Vi tackar för förtroendet.

MARIELUND

 

Crazy får förtroendet att bygga FTTH projektet i Marielund åt Transtema. Crazy utför all schakt och fibermoment.

MÄLARRINGEN

 

Crazy får förtroendet att bygga en del av Mälarringen åt IP-Only. Vi tackar för uppdraget.

AMAZON

 

Crazy tackar IP-only för förtroendet att bygga en fibersträcka på 6km i Amazons projeket. Crazy utför blåsning och insvetsning av fiber.

FURUSUND

 

Crazy tackar förtroendet att bygga 150 anslutningar i Furursund åt Transtema. Crazy utför all schakt och fibermoment.

HERRGÅRDEN

 

Crazy tackar förtroendet att felsöka projektet Herrgården åt Transtema. 

KONGA

 

Crazy tackar förtroendet att bygga 240 anslutningar i Konga åt Transtema. Crazy utför all schakt och fibermoment.

TOARP OXIE

 

Crazy tackar förtroendet att bygga 110 anslutningar i Toarp åt Transtema. Crazy utför all schakt och fibermoment.

DEJE

 

Crazy tackar förtroendet för att utföra clean-up projekt Deje åt Netel. 

ÖVRE BOSVEDJAN

 

Crazy tackar förtroendet för att utföra clean-up i Sundsvall åt Netel. Crazy utför alla moment i Nod-Fos samt villa.

DELSBO

 

Crazy tackar förtroendet för att utföra clean-up i Delsbo åt Netel. 

FRIGGESUND

 

Crazy tackar förtroendet för att utföra clean-up  i Friggesund åt Netel.

IGGESUND

 

Crazy tackar förtroendet för att utföra clean-up  i Iggesund åt Netel.

ASKÖPING

 

Crazy tackar förtroendet för att utföra clean-up  i Asköping åt Netel. 

ÖSTANVIK

 

Crazy tackar förtroendet för att bygga 80 anslutningar  i Östanvik åt Netel. Crazy utför all schakt och  fibermoment.

SANDVIK (GAMLEBY)

 

Crazy tackar förtroendet för att bygga 80 anslutningar i Sandvik åt Netel. Crazy utför all schakt och fibermoment.

SKÖLDINGE

 

Crazy tackar förtroendet för att bygga 120 anslutningar i Sköldinge åt Netel. Crazy utför all schakt och fibermoment.

ENÅNGER

 

Crazy tackar förtroendet för att bygga Enånger åt Netel. Crazy utför all schakt och fibermoment.

BRÄNNTORP

 

Crazy tackar förtroendet för att utföra svetsning i Bränntorp åt Netel. 

NIKKALA. HAPARANDA HAMN

 

Crazy tackar förtroendet för att bygga 140 anslutningar i Nikkala, Haparanda Hamn åt Netel. Crazy utför all schakt och fibermoment.

SALMIS, HAPARANDA

 

Crazy tackar förtroendet för att bygga 110 anslutningar åt Netel. Crazy utför all schakt och fibermoment utom slutinstallation.

ENÅNGER

 

Crazy tackar förtroendet för att bygga Enånger åt Netel. Crazy utför all schakt och fibermoment.

RITORP

 

Crazy tackar förtroendet att avsluta Ritorp åt Transtema för Telenor. 

TVETEN

 

Crazy tackar förtroendet för att bygga Tveten åt Transtema för Telenor.

SKÖVDE STOMMEN

 

Crazy tackar förtroendet att avsluta projektet Stommen i Skövde åt Transtema för Telenor.

SALTSJÖBADEN, FÅGELHÖJDEN

 

Crazy tackar förtroendet att avsluta projektet Fågelhöjden i Saltsjöbaden åt Transtema för Telenor.

HALMBY

 

Crazy tackar förtroendet för att bygga 125 anslutningar i Halmby-projektet åt Transtema för Telenor . Crazy utför all schakt och fibermoment.

KARLSKOGA, RÄVÅSEN

 

Crazy tackar förtroendet för att utföra clean-up i Karlskoga, Rävåsen åt Transtema för Telenor.